۳۰۰ لیتر بر ثانیه به ظرفیت انتقال آب شرب شرق گرگان افزوده شد ۱۴ تیر ۱۴۰۱
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان:

۳۰۰ لیتر بر ثانیه به ظرفیت انتقال آب شرب شرق گرگان افزوده شد

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان از افزایش 300 لیتری ظرفیت انتقال آب شرب از طریق احداث پنج کیلومتر خط انتقال جدید خبر داد.