شتاب‌دهنده ها در حوزه آب فعال شدند ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

شتاب‌دهنده ها در حوزه آب فعال شدند

از میان ۸ شتابنده‌ حوزه آب تاکنون ۴ شتابدهنده به طور اختصاصی در حوزه آب و انرژی، فعال و از حمایت‌های ستاد آب و خشکسالی برخوردار شدند.