مشکل فنی ترانس‌ شبکه فوق توزیع ورامین رفع شد ۱۹ خرداد ۱۴۰۱

مشکل فنی ترانس‌ شبکه فوق توزیع ورامین رفع شد

قطعی برق شب گذشته ورامین مرتبط با ایجاد مشکل فنی در یکی ازترانس‌های 63 کیلوولت شبکه فوق توزیع بوده است.