ترکها از پیشنهاد تعمیر خط لوله صادرات گاز از ایران فقط تشکر کردند! ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

ترکها از پیشنهاد تعمیر خط لوله صادرات گاز از ایران فقط تشکر کردند!

مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران از افزایش ظرفیت انتقال گاز در کشور خبر داد و گفت:‌ شبکه گاز کشور ظرفیت انتقال یک میلیارد متر مکعب گاز در روز را دارد.