ازسرگیری مذاکرات با کشورهای همسایه برای احیای قراردادهای صادرات گاز ۱۳ شهریور ۱۴۰۱

ازسرگیری مذاکرات با کشورهای همسایه برای احیای قراردادهای صادرات گاز

طی سالیان گذشته مذاکراتی با کشورهای همسایه برای صادرات گاز صورت گرفته و حتی در مواردی به عقد پیش قرارداد و قرارداد منتهی شده اکنون با هدف احیا این فرصت­های تجاری مذاکرات مجدد در دستور کار سازمانهای مربوطه قرار گرفته و با جدیت دنبال می گردد.