قطع موقت گاز در محدوده‌هایی از شهرداری منطقه ۱۴ تهران ۲۹ مرداد ۱۴۰۱
شرکت گاز استان تهران خبر داد؛

قطع موقت گاز در محدوده‌هایی از شهرداری منطقه ۱۴ تهران

شرکت گاز استان تهران از قطع موقت گاز در محدوده‌هایی از منطقه ۱۴ شهرداری تهران خبر داد.

سامانه پایش ایستگاه‌های تقلیل فشار شرکت گاز مازندران گشایش یافت ۲۳ فروردین ۱۴۰۱

سامانه پایش ایستگاه‌های تقلیل فشار شرکت گاز مازندران گشایش یافت

سامانه پایش ایستگاه‌های تقلیل فشار شرکت گاز استان مازندران با حضور مسئولان این شرکت گشایش یافت.