پایه‌گذاری ژئوپارک سهند با محوریت مراغه طی سال ۱۳۸۹ پیشنهاد شد ۰۴ خرداد ۱۴۰۱

پایه‌گذاری ژئوپارک سهند با محوریت مراغه طی سال ۱۳۸۹ پیشنهاد شد

ارزیاب بین‌المللی شبکه ژئوپارک‌های جهانی یونسکو گفت: طی سال ۱۳۸۹ کتاب اینجانب با عنوان «اطلس توانمندی‌های ژئوپارک و ژئوتوریسم ایران» توسط سازمان زمین‌شناسی کشور منتشر شد و پیشنهاد قطعی برای ثبت ملی و جهانی منطقه سهند به مرکزیت مراغه به عنوان ژئوپارک در این کتاب مطرح شد.