ترکیب شدن آب آشامیدنی برخی مناطق خوزستان با فاضلاب ۰۲ مرداد ۱۳۹۹
رئیس مرکز بهداشت خوزستان:

ترکیب شدن آب آشامیدنی برخی مناطق خوزستان با فاضلاب

رئیس مرکز بهداشت خوزستان با اشاره به ترک و شکستگی لوله‌های توزیع آب در استان، گفت: آب شبکه لوله کشی در برخی مناطق خوزستان ترکیبی از آب و فاضلاب است.