کاهش ۱۰ مگاواتی مصرف برق در موسسات آموزش عالی شهر تهران ۳۱ مرداد ۱۴۰۱
معاون فروش و خدمات مشترکان برق پایتخت اعلام کرد؛

کاهش ۱۰ مگاواتی مصرف برق در موسسات آموزش عالی شهر تهران

معاون فروش و خدمات مشترکان شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ گفت: با برگزاری مانور بزرگ‌پایش مصرف برق دانشگاه‌های شهر تهران، ۱۰ مگاوات از بار پایه مصرف برق مؤسسات آموزش عالی پایتخت کاسته شد.