اوج گیری مصرف برق در خوزستان ۲۲ تیر ۱۴۰۱

اوج گیری مصرف برق در خوزستان

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان با اشاره به افزایش مصرف برق، گفت: پیک مصرف شبکه برق تحت پوشش این شرکت در سال جاری شکسته شد و به اوج خود رسید.