آیا نفت نفرین است؟ ۰۸ خرداد ۱۴۰۱

آیا نفت نفرین است؟

محققان در پژوهشی اثر قیمت نفت بر توسعه مالی ایران را بررسی کرده‌اند.