مصر؛ نماد عبور از بحران خاموشی‌ و تبدیل شدن به قطب تولید برق شمال آفریقا ۰۲ خرداد ۱۴۰۱

مصر؛ نماد عبور از بحران خاموشی‌ و تبدیل شدن به قطب تولید برق شمال آفریقا

مصر از جمله کشورهایی است که در طول دهه‌های گذشته توانسته علاوه بر ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضای مصرف برق در داخل، به قدرتی توانمند در حوزه تولید انرژی برق تبدیل شود.