نگاه دولت سیزدهم به صنعت آب و برق در بودجه 1402 ۲۲ دی ۱۴۰۱

نگاه دولت سیزدهم به صنعت آب و برق در بودجه 1402

لایحه بودجه سال 1402 که روز گذشته توسط رییس جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، رویکردهای جدیدی را در رابطه با صنعت آب و برق مورد توجه قرار داده است.