وزارت نیرو برای اتمام طرح‌های نیمه تمام کمر همت بسته است ۱۹ خرداد ۱۴۰۱
معاون وزیر نیرو در بازدید از شبکه آبیاری پایاب سد گیوی:

وزارت نیرو برای اتمام طرح‌های نیمه تمام کمر همت بسته است

وزارت نیرو برای اتمام طرح‌های نیمه تمام کمر همت بسته است معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت: وزارت نیرو برای اتمام طرح‌های نیمه تمام کمر همت بسته است.

اجرای تعمیرات در کانال اصلی پای پل از قطع آب آشامیدنی 6 شهر خوزستان جلوگیری کرد ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

اجرای تعمیرات در کانال اصلی پای پل از قطع آب آشامیدنی 6 شهر خوزستان جلوگیری کرد

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری شمال خوزستان، از ترمیم و بازسازی چند نقطه بحرانی کانال پای پل در شبکه آبیاری کرخه شمالی خبر داد.