تکمیل شبکه آبیاری و زهکشی سد گیوی نیازمند هفت هزار میلیارد ریال اعتبار است ۲۴ تیر ۱۴۰۱

تکمیل شبکه آبیاری و زهکشی سد گیوی نیازمند هفت هزار میلیارد ریال اعتبار است

معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه‌ای اردبیل با بیان اینکه تکمیل شبکه آبیاری و زهکشی گیوی نیازمند هفت هزار میلیارد ریال اعتبار است که برای تامین آن تلاش می‌شود.