وزیر نیرو بر پیگیری توافقات قبلی ایران و آذربایجان تأکید کرد ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

وزیر نیرو بر پیگیری توافقات قبلی ایران و آذربایجان تأکید کرد

وزیر نیرو در دیدار با معاون نخست وزیر آذربایجان، بر پیگیری توافقات قبلی و گسترش روابط دو کشور تاکید کرد.