وضعیت «آب» مناطق سیل‌زده پایدار است ۱۲ مرداد ۱۴۰۱
چگونگی پایداری شبکه آب در سیل اخیر؛

وضعیت «آب» مناطق سیل‌زده پایدار است

گزارش مدیران عامل شرکت‌های آب و فاضلاب استان‌های درگیر سیل حاکی از پایداری وضعیت تامین آب شرب این مناطق بوده و به گفته آنها تعمیر بسیاری از شبکه‌های آب شرب در زمان بسیار کوتاهی به اتمام رسیده است.