آخرين وضعيت تامين برق مناطق زلزله زده هرمزگان/ نصب كولر در چادرهاي زلزله زدگان ۱۲ تیر ۱۴۰۱

آخرين وضعيت تامين برق مناطق زلزله زده هرمزگان/ نصب كولر در چادرهاي زلزله زدگان

مديركل نظارت برمهندسي و راهبري شبكه برق گفت: تامين روشنايي و سيستم سرمايشي موقت براي چادرهاي زلزله زدگان در حال انجام است.

برقدار شدن پست‌هاي فوق توزيع خسارت ديده زلزله هرمزگان در همان ساعت اوليه ۱۱ تیر ۱۴۰۱
مديركل نظارت بر مهندسي و راهبري شبكه برق توانیر:

برقدار شدن پست‌هاي فوق توزيع خسارت ديده زلزله هرمزگان در همان ساعت اوليه

مديركل نظارت برمهندسي و راهبري شبكه برق در خصوص زمين لرزه هرمزگان گفت: تخريب‌ها بيشتر در مناطق روستايي بوده و باعث آسيب به شبكه‌هاي برق شده است که با حضور فوری اکیپ‌های عملیاتی، پست‌هاي فوق توزيع خسارت ديده در همان ساعت اوليه برقدار شد.