رشد 14.5 درصدي انرژي تحويلي به صنايع عمده كشور در اوج بار تابستان ۰۷ شهریور ۱۴۰۱
جدیدترین آمار شركت مديريت شبكه برق ايران اعلام شد؛

رشد 14.5 درصدي انرژي تحويلي به صنايع عمده كشور در اوج بار تابستان

آخرين آمار شركت مديريت شبكه برق ايران نشان می‌دهد، مجموع انرژي دريافتي 9 بخش صنعت عمده كشور در دوره اوج بار تابستان امسال با 14.47 درصد رشد نسبت به سال قبل، به 11 ميليون و 696 هزار و 760 مگاوات ساعت افزايش يافت.