موتورسیکلتی که هر بار شارژ آن فقط ۱۰۰۰ تومان است ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

موتورسیکلتی که هر بار شارژ آن فقط ۱۰۰۰ تومان است

این موتورسیکلت ۶۵ کیلومتر را پیمایش می‌کند. هر بار شارژ این وسیله در حدود ۱۰۰۰ تومان هزینه دارد که با توجه به افزایش قیمت بنزین، صرفه اقتصادی استفاده از محصول را نسبت به گذشته افزایش داده است.