سرقت سیم برق در رفسنجان ۳۰۰ درصد افزایش یافته است ۲۴ خرداد ۱۴۰۱
از ابتدای امسال

سرقت سیم برق در رفسنجان ۳۰۰ درصد افزایش یافته است

رییس اداره برق رفسنجان گفت: سرقت سیم برق امسال در این شهرستان مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۰۰ درصد افزایش یافته و تقریبا ۲۵ تن سیم مسی در شبکه معادل ۱۰ میلیارد تومان سرقت شده است.