تحویل سوخت سی.ان.جی به خودروهای گازسوز غیرمجاز ممنوع می شود ۱۴ تیر ۱۳۹۹
با اجرای طرح هوشمندسازی جایگاه‌های سی.ان.جی انجام می‌شود؛

تحویل سوخت سی.ان.جی به خودروهای گازسوز غیرمجاز ممنوع می شود

به گفته سرپرست مدیریت طرح‌های سی.ان.جی با اجرای هوشمندسازی جایگاه‌ها تا پایان امسال، تحویل سوخت سی.ان.جی به خودروهایی که به صورت غیرمجاز گازسوز شده‌اند،‌ با ممنوعیت رو به رو می‌شود.