كشف يك مركز غيرمجاز استخراج رمزارز توسط سه سيمبان / رد رشوه ده ميلياردي استخراج كنندگان غيرمجاز ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

كشف يك مركز غيرمجاز استخراج رمزارز توسط سه سيمبان / رد رشوه ده ميلياردي استخراج كنندگان غيرمجاز

طي مراسمي با حضور مديرعامل توانير از تلاش شايسته سيمبانان پاكدست توزيع برق سيستان و بلوچستان و يكي از شهروندان هميار صنعت توزيع برق قزوين كه در آستانه فصل گرما به كشف و جمع آوري 88 دستگاه ماينر غيرمجاز در دو استان انجاميد ،تقدير به عمل آمد. در اين مراسم مديرعامل توانير دستور تبديل وضعيت اين سيمبانان و ترتيب همكاري شهروند قزويني را صادر كرد.