کمک هوش مصنوعی به توسعه مزارع خورشیدی ۲۹ دی ۱۴۰۰

کمک هوش مصنوعی به توسعه مزارع خورشیدی

توسعه مزرعه خورشیدی در مقیاس کاربردی چندین چالش منحصر به فرد دارد که هوش مصنوعی می‌تواند در این زمینه کمک کننده باشد.