کاهش ۱۰ درصدی مصرف انرژی شهرداری تهران تا پایان برنامه 5 ساله سوم ۱۸ مرداد ۱۴۰۱

کاهش ۱۰ درصدی مصرف انرژی شهرداری تهران تا پایان برنامه 5 ساله سوم

رئیس اداره مدیریت انرژی اداره کل محیط زیست شهرداری تهران گفت: شهرداری تهران علاوه بر کاهش 10 درصدی مصرف انرژی تا پایان برنامه 5 ساله سوم، در نظر دارد یک رده، رتبه ساختمان‌های خود را بر اساس برچسب انرژی ساختمان‌ها، ارتقا دهد.