استقرار سیستم جامع مدیریت اطلاعات پروژه ها در شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران ۰۹ مرداد ۱۴۰۱
برای اولین بار در سطح وزارت نفت انجام می شود

استقرار سیستم جامع مدیریت اطلاعات پروژه ها در شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران اعلام کرد که این مجموعه در سیر تحول و پیشرفت خود تاکنون به خلق دستاوردهای عظیمی نائل شده و اکنون درصدد است با استقرار سیستم جامع مدیریت اطلاعات پروژه‌ها (PMIS) در این زمینه مهم نیز به‌عنوان پرچمدار در سطح وزارت نفت مطرح شود.