یادگاری های خوب کرونا در محیط زیست ۰۵ خرداد ۱۳۹۹

یادگاری های خوب کرونا در محیط زیست

یک گروه بین‌المللی از محققان دریافتند قرنطینه عمومی در واکنش به شیوع کووید ۱۹، میزان تولید کربن روزانه را در جهان ۱۷ درصد کاهش داد، اما این تاثیر پایدار نخواهد بود.