ناکارآمدی سیستم‌های آبیاری تحت فشار در کشور ۲۲ آبان ۱۴۰۱

ناکارآمدی سیستم‌های آبیاری تحت فشار در کشور

در شرایط فعلی علی‌رغم اعلام انجام طرح‌ها و پروژه‌های وسیعی از انواع سیستم‌ها و روش‌های آبیاری مدرن در مناطق مختلف کشور متأسفانه در هیچ پروژه‌ای راندمان مطلوب طراحی پروژه حاصل نشده و این عدم دستیابی به راندمان مطلوب در سیستم‌های تحت فشار اجرا شده فاحش‌تر و ملموس‌تر است.