حجم نفت برداشت شده با اکتشافات جدید جایگزین شد ۲۰ آبان ۱۳۹۸

حجم نفت برداشت شده با اکتشافات جدید جایگزین شد

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران گفت: مجموع حجم نفتی که در چهل سال گذشته تولید شده، با نفت کشف شده قابل استحصال جبران و جایگزین شده است.

امضای ۱۴ قرارداد به ارزش ۲۲۰۰ میلیارد تومان در حوزه اکتشاف ۲۱ مهر ۱۳۹۸

امضای ۱۴ قرارداد به ارزش ۲۲۰۰ میلیارد تومان در حوزه اکتشاف

مدیرعامل شرکت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران از امضای ۱۴ قرارداد به ارزش ۲۲۰۰ میلیارد تومان در حوزه اکتشاف در سال جاری خبر داد و گفت: هفت عملیات تعیین تکلیف شده و تا انتهای سال در مورد بقیه اطلاعات قوی ارائه خواهیم داد.

تحقق ۱۷۰ درصدی تعهد اکتشافات گازی ۲۱ مهر ۱۳۹۸

تحقق ۱۷۰ درصدی تعهد اکتشافات گازی

مدیرعامل شرکت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اینکه این شرکت توانست تعهد اکتشاف منابع گازی را تا ۱۷۰ درصد برنامه محقق کند، گفت: در منابع نفتی نیز بیش از ۱۳۰ درصد از برنامه تعهد شده اکتشاف محقق شده است.