برنامه گسترده‌ای برای افزایش اکتشاف و استخراج مس داریم ۲۴ تیر ۱۴۰۱
وزیر صمت:

برنامه گسترده‌ای برای افزایش اکتشاف و استخراج مس داریم

وزیر صمت عنوان کرد: در حوزه تجهیزات معدنی می‌توان کار‌های بسیار بزرگی انجام داد. به‌عنوان مثال ایران در حوزه معدنی هم ذخایر معدنی بسیار و هم شرکت‌های معدنی توانمندی دارد.