آمادگی شرکت نفت و گاز شرق برای تامین سوخت زمستانی ۲۱ مهر ۱۳۹۸

آمادگی شرکت نفت و گاز شرق برای تامین سوخت زمستانی

مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق از آمادگی این شرکت برای تولید، تزریق گاز و تامین گاز ۶ استان شرق و شمال کشور در فصل سرد سال خبر داد.