تنش آبی در 30 شهر خراسان رضوی ۱۴ اسفند ۱۳۹۷

تنش آبی در 30 شهر خراسان رضوی

مدیرعامل آبفای خراسان رضوی از وضعیت تنش آبی در 30 شهر این استان خبر داد.