توسعه و بهبود اجرای 26 پروژه مهندسی مجتمع گاز پارس جنوبی ۱۹ اسفند ۱۳۹۷

توسعه و بهبود اجرای 26 پروژه مهندسی مجتمع گاز پارس جنوبی

اجرای 26 پروژه مهندسی مجتمع گاز پارس جنوبی برای توسعه و بهبود فرآیندهامدیر مهندسی مجتمع گاز پارس جنوبی از اجرای طرح‌های نوین مهندسی با هدف بهبود و توسعه پالایشگاه‌ها در این مجتمع گازی خبر داد.