راه‌اندازی بزرگترین خط تولید پنل‌های خورشیدی در کشور ۰۳ مهر ۱۳۹۸

راه‌اندازی بزرگترین خط تولید پنل‌های خورشیدی در کشور

دبیر چهارمین کنفرانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر ایران با اشاره به اینکه همزمان با برگزاری این رویداد بین‌المللی، هیئتی بلندپایه اتحادیه بین‌المللی انرژی خورشیدی راهی تهران خواهد شد، گفت: این اتحادیه که به منظور توسعه انرژی‌های خورشیدی در دنیا تشکیل شده است، با طرح‌های ویژه‌ای برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر وارد ایران خواهند شد.