مشکلات بخش پیمانکاری فاز ۱۴ پارس جنوبی با هدف تولید گاز طبیعی ۰۷ خرداد ۱۳۹۹

مشکلات بخش پیمانکاری فاز ۱۴ پارس جنوبی با هدف تولید گاز طبیعی

طرح توسعه فاز 14 پارس جنوبی با هدف تولید گاز طبیعی به‌میزان دو میلیارد فوت‌مکعب استاندارد (برابر با 56 میلیون مترمکعب) 25 خرداد ماه 1389 آغاز شد و به‌منظور تحقق این هدف، ساخت و نصب 4 سکوی دریایی هر یک به‌ظرفیت تولید 500میلیون فوت‌مکعب (حدود 14 میلیون مترمکعب) در روز در برنامه قرار گرفت.