صنعت نیازمند خون تازه و رویش جدید است ۰۴ اسفند ۱۳۹۷

صنعت نیازمند خون تازه و رویش جدید است

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران بر ضرورت بازشدن درهای صنعت نفت به‌ روی فکرهای تازه تاکید کرد و گفت: صنعت نفت نیازمند خون تازه و محتاج زایش و رویش نو در سیاست‌گذاری است.