لکه سوختی در سیبری و مطالبه خسارت دو میلیارد دلاری ۱۸ تیر ۱۳۹۹

لکه سوختی در سیبری و مطالبه خسارت دو میلیارد دلاری

دیده بان محیط زیست روسیه از شرکت نیروی وابسته به غول معدنی نوریلسک نیکل (نورنیکل) روسیه درخواست کرد ۱۴۸ میلیارد روبل معادل دو میلیارد دلار بابت خسارتی که در پی نشت سوخت و آلودگی آبهای قطب شمال در سیبری وارد کرده است، پرداخت کند.