رشد شرکت‌های دانش‌بنیان با کمک صندوق نوآوری و شکوفایی ۰۸ تیر ۱۴۰۱

رشد شرکت‌های دانش‌بنیان با کمک صندوق نوآوری و شکوفایی

معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست‌ جمهوری گفت: با کمک این صندوق، تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان به عدد ۷ هزار رسیده است، البته باید اعلام کرد که مشارکت شرکت‌ها نیازمند سرمایه است.