تداوم رویکردهای تشویقی مدیریت مصرف برق/ بار عقب‌ماندگی‌ «برق» از برنامه ششم بر دوش دولت سیزدهم قرار گرفت ۲۸ خرداد ۱۴۰۱
عضو کمیسیون انرژی مجلس خواستار شد:

تداوم رویکردهای تشویقی مدیریت مصرف برق/ بار عقب‌ماندگی‌ «برق» از برنامه ششم بر دوش دولت سیزدهم قرار گرفت

عضو کمیسیون انرژی مجلس اثر برنامه‌های مدیریت مصرف برق در سال جاری را مثبت ارزیابی کرد و گفت: علی‌رغم ناترازی شدید تولید و مصرف برق، وزارت نیرو برای جلوگیری از تنش در حوزه برق مشوق‌ها و برنامه‌هایی داشته است که باید در طول سال تداوم داشته باشند.

چگونه می‌توان با کمک دانش‌بنیان‌ها صنعت نفت و گاز را متحول کرد؟ ۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

چگونه می‌توان با کمک دانش‌بنیان‌ها صنعت نفت و گاز را متحول کرد؟

کمبود منابع مالی و نبود بازار مناسب برای تجاری سازی محصولات فناورانه یکی از چالش‌های اساسی شرکت‌های دانش‌بنیان است با وجود اینکه تمهیداتی برای حل این معضل اندیشیده شده است، اما بسیاری از شرکت‌ها همچنان با این معضل دست‌به‌گریبان‌اند.