۲ اقدام اساسی در مناطق خارک و لاوان به منظور افزایش تولید نفت ۱۶ فروردین ۱۴۰۱
مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره تشریح کرد؛

۲ اقدام اساسی در مناطق خارک و لاوان به منظور افزایش تولید نفت

مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران، اقدام‌های شاخص این شرکت برای افزایش ظرفیت تولید نفت از میدان‌های دریایی ایران در خلیج فارس و بازگرداندن ظرفیت تولید به پیش از تحریم‌ها را تشریح کرد.