اوراق گواهی سپرده کالایی تکمیل‌کننده زنجیره افزایش درآمدهای نفتی ۲۲ خرداد ۱۴۰۱

اوراق گواهی سپرده کالایی تکمیل‌کننده زنجیره افزایش درآمدهای نفتی

از زمانی که دولت سیزدهم آغاز به‌کار کرده است، نزدیک به ۹ ماه می‌گذرد. فارغ از خدماتی که در حوزه‌های غیرنفتی اقتصاد انجام شده است، در بخش نفت، شواهد حاکی از تحولات خیره‌کننده به‌ویژه در موضوع فروش و وصول درآمدهای حاصل از آن است.