کاهش  فروش بنزین سوپر در کشور ۰۶ آبان ۱۳۹۹

کاهش فروش بنزین سوپر در کشور

رئیس انجمن صنفی صاحبان اماکن فروش و عرضه فرآورده‌های نفتی گفت: بنزین سوپر با کاهش ۶۰ درصدی فروش روبرو شده که این موضوع به افزایش آلودگی در کلان‌شهرها منجر می‌شود.