تولید انرژی پاک در پارک های ساحلی ۱۰ خرداد ۱۳۹۹

تولید انرژی پاک در پارک های ساحلی

دانشمندان در حال بررسی پروژه‌ای هستند که در آن با استفاده از قدرت سونامی در پارک‌های ساحلی برق تولید می‌شود.