امضای قرارداد جمع‌آوری گازهای مشعل میدان‌های نفت‌شهر و سومار ۲۸ اسفند ۱۳۹۷

امضای قرارداد جمع‌آوری گازهای مشعل میدان‌های نفت‌شهر و سومار

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران به‌منظور جلوگیری از سوزاندن گازهای همراه و بهبود محیط زیست، با برگزاری مزایده‌ و امضای قرارداد، پروژه جمع‌آوری گازهای مشعل را در میدان‌های نفت‌شهر و سومار کلید زد.