طرح جمع‌آوری فلر‌های گازی در دولت سیزدهم به کجا رسید؟ ۲۲ فروردین ۱۴۰۱

طرح جمع‌آوری فلر‌های گازی در دولت سیزدهم به کجا رسید؟

در دولت قبلی سنایور‌های مختلفی برای جمع‌آوری فلر‌های گازی مطرح شده است حال این سوال پیش می‌آید که آیا دولت سیزدهم موفق به خاموشی تمامی فلر‌های گازی خواهد شد؟.