بازسازی صنعت آب سوریه با کمک ایران ۰۵ مهر ۱۳۹۹
توافق ایران و سوریه برای تشکیل کمیته راهبردی آبی دو کشور طی دو هفته آتی

بازسازی صنعت آب سوریه با کمک ایران

وزیر منابع آبی جمهوری عربی سوریه، بر نیاز این کشور به استفاده از تجربیات و دانش فنی شرکت‌های ایرانی در بازسازی تاسیسات آب و فاضلاب سوریه تاکید کرد.