خبر خوش سورنا ستاری از فناوری های نوین برای کاهش مصرف انرژی کشور ۲۲ مهر ۱۳۹۹
استارت‌آپ‌های کاهنده مصرف انرژی ساختمان

خبر خوش سورنا ستاری از فناوری های نوین برای کاهش مصرف انرژی کشور

اقتصادی که به این حوزه مربوط می‌شود تنها اقتصاد انرژی نیست بلکه با اقتصاد خدمات ساختمان نیز مرتبط است، درآمدهای این حوزه است که استارت آپ های فعال در بخش انرژی ساختمان را فعال می‌کند.

کمک شرکتهای دانش بنیان به توسعه فناوری‌های مرتبط با صنعت گاز ۰۴ خرداد ۱۳۹۹

کمک شرکتهای دانش بنیان به توسعه فناوری‌های مرتبط با صنعت گاز

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری بر دسترسی جوانان به پارک‌های علم و فناوری و دانشگاه‌ها برای توسعه فناوری‌های مرتبط با صنعت گاز تاکید کرد.

صنعت نفت بازاری بزرگ برای استارتاپ‌ها و کسب وکارهای دانش بنیان است ۳۰ آذر ۱۳۹۸

صنعت نفت بازاری بزرگ برای استارتاپ‌ها و کسب وکارهای دانش بنیان است

معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری با تاکید براینکه، صنعت نفت با نوآوری شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها روزآمد می‌شود، این صنعت را برای رفع نیازهای فناورانه، بازاری بزرگ برای ورود استارتاپ ها و کسب وکارهای دانش بنیان دانست.