افزایش ۱۲۶ درصدی سود خالص پتروشیمی‌بوعلی سینا در ۳ ماه نخست ۱۴۰۱ ۰۲ مرداد ۱۴۰۱

افزایش ۱۲۶ درصدی سود خالص پتروشیمی‌بوعلی سینا در ۳ ماه نخست ۱۴۰۱

سود خالص شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در سه ماه نخست امسال با ۱۲۶ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه پارسال به ۲۰۷۳ میلیارد تومان رسید تا حاشیه سود خالص این شرکت در دوره یادشده با رکوردی کم‌نظیر به ۱۹ درصد برسد.