چاه پازنان با سودآوری سالیانه هزار میلیارد ریال وارد مدارتولید شد ۰۷ اسفند ۱۳۹۷

چاه پازنان با سودآوری سالیانه هزار میلیارد ریال وارد مدارتولید شد

رئیس مهندسی تولید شرکت نفت و گاز آغاجاری گفت: در راستای توجه به بومی سازی و اقتصاد مقاومتی و استفاده از پتانسیل و توانمندی های کارکنان صنعت نفت با انجام اقدامات اصلاحی مخزنی و درون چاهی توسط کارشناسان داخلی صنعت نفت چاه شماره هشت پازنان یک پس از گذشت نیم قرن با تولید روزانه یک هزار بشکه نفت سبک وارد مدار شد