سودگیری مانع افزایش قیمت نفت شد ۰۲ آبان ۱۳۹۸

سودگیری مانع افزایش قیمت نفت شد

قیمت نفت پس از رشد چشمگیر در روز چهارشنبه که تحت تاثیر کاهش غیرمنتظره ذخایر نفت آمریکا روی داد، در معاملات روز پنج‌شنبه در پی سودگیری معامله‌گران و دورنمای تقاضای ضعیف کاهش یافت.